Disclaimer

 1. In deze disclaimer wordt verstaan ​​onder:
  • de webpagina: elke webpagina waarin de redacteur een hyperlink plaatst die verwijst naar deze disclaimer met de bedoeling deze toepasbaar te maken op die specifieke webpagina;
  • de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
  • te gebruiken: om te laden, om in te loggen, te informeren, te raadplegen, te lezen, te onderzoeken, te luisteren, te bewerken, in te vullen, te verzenden, te kopiëren, op te slaan, door te sturen, te verspreiden, naar gebruik aangeboden diensten, om wetten na te leven (dat wil zeggen kopen, huren);
  • u: de (vertegenwoordigde) privépersoon of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
  • de inhoud: o.a. teksten, statische of dynamische afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en / of videoclips of fragmenten en / of andere objecten;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data, zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
 2. Alle artikelen van deze Disclaimer zijn van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken, stemt u onvoorwaardelijk in met deze disclaimer.
 3. De uitgever spant zich in om de informatie op de webpagina regelmatig te actualiseren en / of toe te voegen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en / of onjuist is.
 4. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina zoals deze is, zonder enige garantie met betrekking tot de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en alleen bedoeld voor privégebruik.
 5. De uitgever is niet aansprakelijk voor enige schade die is of kan ontstaan ​​in verband met en / of voortvloeit uit het gebruik van de webpagina of tot de onmogelijkheid om de webpagina te gebruiken.
 6. De redacteur kan de webpagina, of inhoud van de webpagina’s, te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen of van het internet verwijderen. De uitgever is niet aansprakelijk voor enige consequentie(s) als gevolg van het wijzigen of verwijderen van de webpagina’s.
 7. Inhoud geleverd door een derde partij is niet geheel onafhankelijk beoordeeld, getest, gecertificeerd of geauthentiseerd door de redacteur en als zodanig geeft de uitgever geen garantie met betrekking tot de inhoud ervan.
 8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud ervan kan leiden tot een inbreuk op intellectuele (eigendom) rechten of een onwettige handeling met betrekking tot privacy, publicatie, communicatie en andere zaken. U bent verantwoordelijk voor alle gegevens en verzoeken die u vanaf de webpagina verzendt.
 9. De uitgever behoudt zich het recht voor om uw toegang tot de webpagina of bepaalde services die beschikbaar zijn op de webpagina te weigeren. Als gevolg hiervan kan de editor uw toegang tot de webpagina controleren.

U kunt de redacteur, zijn werknemers, vertegenwoordigers, vergunninghouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer niet verantwoordelijk stellen voor gerechtelijke en niet-gerechtelijke maatregelen, veroordelingen, enz., Inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants enz. Die een direct of indirect gevolg zijn van uw gebruik van deze webpagina.